Troncon emboitable 0 pour Erard 850050 / 0385IL ( EAN : 3185288500507 )