Troncon emboitable 2m diam 35 pour Erard 801540 ( EAN : 3185288015407 )